Ząb zrywakowy jest pomocny przy wstępnym rozluźnieniu podłoża, gdy gleba jest zamarznięta, w pracach drogowych do poluźniania bruku lub asfaltu oraz w pracach kopalnianych do odspojenia skał. Łyżka zrywakowa jest idealna do wyrywania korzeni i innych obiektów z gruntu.

Filter