Projekty unijne

Nowy-ciag-znakow-UE

GMR-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn. „Ograniczenie negatywnego wpływu brexit na działalność GMR-Metal Sp.
z o.o. poprzez inwestycję w park maszynowy”

Celem projektu jest zakup urządzeń do cięcia, obróbki oraz spawania metalu: przecinarki plazmowej,
prasy krawędziowej, centrum obróbczego CNC oraz stanowiska zrobotyzowanego. Inwestycje te
pozwolą zniwelować skutki brexit, które negatywnie wpłynęły na GMR-Metal Sp. z o.o. o.
Dzięki realizacji projektu Spółka GMR-Metal poszerzy swoją ofertę o nowe produkty w postaci
chwytaków i łyżki sortującej, a także rozpocznie produkcję urządzeń końcowych do koparek o wadze
od 18 do 40 t. Podniesienie jakości wykonania produktów pozwoli też wejść na nowe rynki zbytu
(Szwecja, Estonia), na których klienci mają wysokie wymagania co do produktów, dotąd niemożliwe
do spełnienia z uwagi na posiadaną infrastrukturę.

Wartość ogółem projektu 228 488,61 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 185 763,09 EUR


 

 

Projekty:

W związku z realizacją projektu pt. „Ograniczenie negatywnego wpływu brexit na działalność GMR-Metal Sp. z o.o. poprzez inwestycję w park maszynowy.”
nr PBAR.02.01.00-00-0385/23

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy używanych urządzeń:

Część I Używana przecinarka plazmowa (1 szt.),

Część II Używana prasa krawędziowa (1 szt.),

Część III Używane centrum obróbcze CNC (1 szt.),

Część IV Używane stanowisko zrobotyzowane (2 zestawy),

 

Wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Do realizacji dostawy wybrano firmę AGRO-LEN MASZYNY DAWID KORTYLEWSKI

Adres: Zielona Wieś 49b, 

Cena: 185 900 EUR

 

GMR-Metal Call Now Button